Transport

Zakres działalności firm transportowych i logistycznych

Zwyczajowo pojęcia „firma transportowa” i „firma logistyczna” stosuje się zamiennie. To nie do końca prawidłowe – w zakresie działalności takich firm występują punkty wspólne, jednak de facto pojęcia te wcale nie są równoważne. W poniższym artykule spróbujemy zastanowić się nad tym, czym właściwie transport różni się od logistyki.

Firma logistyczna

Zadaniem firmy logistycznej jest dostarczenie towaru z punktu A do punktu B, jednak jej działalność nie sprowadza się tylko do przewiezienia. Logistycy zajmują się organizacją całości transportu, a więc zarówno przewozem, jak i magazynowaniem a także ładunkiem i rozładunkiem. W efekcie firmy logistyczne są od transportowych zazwyczaj znacznie większe – zatrudniają więcej ludzi, mają większe budżety, inwestują i działają na większą skalę. Część firm logistycznych nie posiada własnej floty samochodów – sam przewóz wykonują podwykonawcy, natomiast pracownicy zatrudnieni w logistyce przede wszystkim nadzorują i koordynują fracht. Czasami problematyczne może być ustalenie kompetencji każdego z podmiotów biorących udział w świadczeniu usługi – dokładna granica jest wyznaczana podczas negocjowania warunków umowy. Co do zasady – firma logistyczna wykonuje te czynności, do których wykonania ma wystarczające zasoby, wszystkie pozostałe zlecając podwykonawcom.

Firma transportowa

Podstawowymi narzędziami pracy firm transportowych są tiry i samochody dostawcze. Firma transportowa może zatrudniać zarówno kilka osób – koordynatora (w mniejszych podmiotach rolę tę często pełni właściciel firmy) oraz kierowców posiadanych samochodów. Z punktu widzenia firmy transportowej prowadzenie frachtu jest prostsze niż z punktu widzenia firmy logistycznej – sprowadza się w zasadzie do ustalenia harmonogramu pracy samochodów będących w trasie, pilnowania tego, aby przewidziane w harmonogramie terminy zostały dotrzymane oraz reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach. Wiele firm transportowych rozwijając się przeistacza się w firmy logistyczne. Gdy kupują nowe pojazdy i działają na coraz większą skalę, opłacalne staje się budowanie własnych magazynów, baz dla ciężarówek i pozostałej infrastruktury.

Pozostałe różnice i podobieństwa

Zarówno firmy transportowe jak i logistyczne z własną flotą pojazdów korzystają z narzędzia nazywanego monitoringiem GPS, jednak o ile dla firm transportowych współcześnie monitoring GPS jest standardem, o tyle logistycy skupiający się wyłącznie na koordynowaniu przewozu nie zawsze muszą go mieć. Ponadto kwestia ubezpieczenia w przypadku firmy transportowej przedstawia się nieco łatwiej – w momencie, w którym firma decyduje się na wykonanie frachtu, bierze na siebie odpowiedzialność za towar od momentu odebrania do momentu dostarczenia, to właśnie w tym czasie towar musi być ubezpieczony na jej koszt. Czasami wystarczy zwykłe ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności, które w Polsce mają praktycznie wszystkie firmy niezależnie od branży. Jeśli natomiast chodzi o firmy logistyczne – odpowiedzialność za przewóz dotyczy również załadunku, wyładunku, magazynowania etc. Oznacza to konieczność wykupu ubezpieczeń szytych na miarę, w przypadku bardziej skomplikowanych operacji Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) konstruuje się od zera. Dodatkowo jeśli firma działa na rynku międzynarodowym, to ubezpieczenie musi być dostosowane do prawodawstwa wszystkich krajów, przez które towar będzie przewożony.