Motoryzacja

Spedycja lotnicza – wszystko co powinieneś wiedzieć.

W kwestii warunków podniebnej przesyłki mamy do czynienia z szeregiem restrykcyjnych przepisów wynikających ze środków bezpieczeństwa. Oczywiście można liczyć na pomoc spedytora lotniczego w kwestiach formalnych, tak czy inaczej warto je uszeregować i zinterpretować, aby nie być niemile zaskoczonym.

Wymogi bezpieczeństwa dotyczące przesyłu towarów drogą powietrzną są określone i zdefiniowane przez organ International Air Transport Association. Mowa tu wyłącznie o ładunkach zagrażających bezpieczeństwu oraz mających krótką datę żywotności takich jak żywność, czy chociażby zwierzęta. Co wchodzi w skład towarów określonych mianem – niebezpieczne? Można długo wyliczać i argumentować, ale najprostszą metodą jest skorzystanie z podręcznika ICAO w którym obszerna lista jest uszeregowana i odpowiednio uargumentowana. Słowem – są to ładunki zagrażające zdrowiu, bądź życiu.

Przed wysłaniem należy towar odpowiednio zapakować i oznaczyć. Tutaj nie ma jednoznacznych przepisów o charakterze uniwersalnym, ponieważ one są indywidualne i zależą od wymogów danego portu. Należy się przygotować na mozolny proces oklejania za pomocą przeznaczonych temu odpowiednich naklejek, które sprawiają, że identyfikacja ładunku jest możliwa i prosta.

Wracając do tematu artykułów niebezpiecznych – każdy z takich ładunków jest obarczony adekwatną skalą i rangą wystawianą przez specjalistę do spraw spedycji lotniczej. W tego typu przypadkach do oceny i wydania ewentualnej zgody jest wyznaczona odpowiednia osoba, której zadaniem jest ewentualne czuwanie nad przesyłką. W przypadku materiałów o krótkiej żywotności – przykład jedzenia, głównymi czynnikami klasyfikującymi jest zmiana temperatury, ciśnienia oraz długości czasu podróży. Jeśli owe czynnika mają negatywny wpływ na produkt spedytor może zakwestionować ich transport. W kwestii transportu podniebnego żywych zwierząt przepisy są niezbyt klarowne zwłaszcza ze względu na zapis dotyczący zapewnienia warunków podczas których zwierzę nie będzie narażone na stres. Trudno to jakkolwiek definiować i egzekwować, natomiast większość spedytorów wydaje pozwolenia, a wynika to z praktycznego podejścia. W przypadku zwierząt nadawca powinien przygotować deklarację w dwóch postaciach – jedna jest zabierana w podróż, druga zaś zostaje jako potwierdzenie w porcie. Do całej tej papierologii należy również zaliczyć dokument – pozwolenie wystawiany przez władze sanitarne gwarantujący brak rozprzestrzeniania się chorób, a także określający zagrożenie danych substancji i ich ewentualne zatrzymanie w strefie.

W przypadku spedycji lotniczej warto wspomnieć o przesyłkach drogocennych. Ich minimalną granice wyznacza blisko 4tys złotych za kilogram. Przesyłki wartościowe – bo tak określa się je w prawie są obarczone dodatkowymi przepisami ze względu na swą wysoką rangę. Dotyczą one rodzaju zapakowania, oklejenia oraz konwojowania do portu, następnie z portu. Zdarza się, iż są one zamieszczane w sejfie, lub kasie pancernej.

Choć to podstawowa wiedza najważniejszych przepisów dotyczących podróży podniebnej najbardziej newralgicznych ładunków, to może się okazać bardzo przydatna zwłaszcza w kwestii osób mających do czynienia ze spedycją lotniczą po raz pierwszy, bądź takich dla których jest to jednorazowy incydent. Spedytorzy zadbają o odpowiednią wycenę i wszelkie formalności, tak by uniknąć zbędnego stresu i cieszyć się bezpiecznym dotarciem przesyłki.